Select Page

Madagascar News Forums Crazy World Claudine Razaimamonjy is imprisoned in Manjakandriana prison TANTARA NY NAMANA IRAY TERATANY MALAGASY MONINA ANY CHINE, VOARAINAY ETO

#459
Madagascar
Keymaster

TANTARA NY NAMANA IRAY TERATANY MALAGASY MONINA ANY CHINE, VOARAINAY ETO

Nandefa colis any amin’ny fianakaviany monina any Antsiranana ity namana teratany malagasy monina any Hong Kong ity, toy ny mahazatra azy hatramin’izay dia any amin’ny DHL foana izy no mandefa entana, fa tamin’ity indray mitoraka ity kosa dia nalefany tany amin’ny ColiExpress ny colis en destination de Diego-Suarez. Efa voa loa avy any Hong Kong daholo ny frai rehetra jusqu’à Diego, kanefa lasa tonga aty Tananarivo ilay colis, ka ry zareo tao amin’ny service de douane eto Tananarivo izay tokony handefa an’ilay colis any Diego dia tsy nanao fa mila mandoa frai ny douane eto Tananarivo aloa ny tompony izay vao omeny ilay colis, kanefa ilay colis dia en destination à Diego fa tsy eto Tananarivo, ary ry zareo eto tananarivo koa dia tsy mandefa ny entana any Diego intsony, ka raha tsisy fianakaviana eto Tananarivo izany ny olona avy any Diego dia ahoana ny entany ?

Ny mampalahelo amin’ity tantara ity dia miandry an’ilay colis ny tompon’ilay colis any Diego ary tsy afaka ho aty Tananarivo izy nohon’ny tsy fananam-bola ka voatery nijery olona indray haka an’ilay colis aty Tananarivo. Niteny indray ry zareo tao amin’ny service de douane hoe tsy maintsy mandoa 480.000FMG frai de douane ianareo vao mahazo an’ilay colis kanefa mbola tadiavindreo procuration avy amin’ilay olona tompony izay tokony haka an’ilay colis any Diego indray fa tsy ilay olona tompony sy nandefa an’ilay colis avy any Hong Kong… Raha nijery suivi ny colis anefa ilay mpandefa avy any Chine dia toa efa livrée any Diego ilay colis kanefa ny olona tokony haka azy any tsy mbola nahazo ny colis.

Niezaka nanao izay tokony ho izy avy hatrany ilay namana avy any Diego-Suarez nandefa ny procuration rehetra tadiaviny douane aty Tananarivo mba tsy hahavery an’ilay entana. Tokony androany moa no akana an’ilay colis eny Ivato fa tsy miasa ny mpiasa ka rahampitso isika mahita ny tohiny.

Diego-Suarez no alefa ny entana de eto Tananarivo no voatery andoava ny douane fa tsy any Diego, maha gaga.